Speltherapie | Speltherapie Elst - praktijk voor kinderen en jongeren
Speltherapie Elst ondersteunt de ontwikkelingen van kinderen en tieners als het even niet zo makkelijk gaat. Speltherapie is een laagdrempelige vorm van kindertherapie, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en verder op weg te helpen.
speltherapie, kinderen, therapie, elst, jongeren
15960
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15960,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

WAT IS SPELTHERAPIE?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om het kind te begrijpen en te helpen.

 

Binnen de speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid geboden om datgene waar hij/zij tegen aan loopt in spelvorm uit te drukken. Woorden zijn er vaak nog niet, maar via spel kan het kind al spelend toch grip krijgen op alles wat het rondom en binnen zichzelf ervaart. Door gebeurtenissen letterlijk uit te spelen kan het kind gebeurtenissen verwerken en gevoelens een plek geven, zodat deze beter hanteerbaar zijn. Spel is dan ook van grote betekenis voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

De therapeut heeft tijdens de spelsessies in feite de rol van medespeler en het kind is leidend. Dit zorgt ervoor dat de therapeut al meespelend de mogelijkheid krijgt om de belevingsinhoud te begrijpen en met het kind verder te exploreren, te verdiepen en te veranderen.

De therapeutische waarde van spel zit hem in veel aspecten. Onder andere:

  • Spel is vrij, speels en niet gericht op een eindproduct.
  • Spel zorgt voor een positieve stemming.
  • Spel is een universeel middel tot zelfexpressie.
  • Spel heeft een dubbelzinnige relatie met de werkelijkheid.
  • Spel reguleert negatieve affecten.
  • Spel helpt bij het verwerken van belastende ervaringen.
  • Spel ordent en integreert op zowel affectief als cognitief niveau nieuwe informatie.
  • Spel biedt een oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen.
  • Spel stimuleert de fantasie en het creatieve denken.
  • Spel bevordert het inlevingsvermogen.

(Spel in psychotherapie, 2010, p.5-6).

 

Binnen de therapie kan een kind alles zeggen of laten zien zonder dat er consequenties aan verbonden worden zoals in de normale wereld het geval is. Zolang het maar veilig blijft voor het kind zelf en de therapeut. Daarnaast kunnen er in de therapie situaties nagebootst worden waar het kind in de werkelijke wereld tegen aanloopt om er op die manier beter mee om te leren gaan.

Therapie kind tiener

WAAROM SPELTHERAPIE?

Spel hoort bij kinderen. Door te spelen leren kinderen de wereld om zich heen ontdekken, ze leren ervaringen een plek te geven en kunnen experimenteren met eigen fantasieën. Er is een behoefte vanuit het kind zelf om te spelen. Simpel gezegd worden kinderen dus geholpen door te spelen. Spel is de taal van het kind. Praten over problemen is voor veel kinderen moeilijk. Spelen lukt vaak wel.

 

Het spel binnen speltherapie geeft het kind de gelegenheid, ingrijpende of traumatische ervaringen uit te spelen. In fantasiespel is ruimte om emoties te uiten en af te reageren, om gevoelens van bijvoorbeeld angst, verdriet of boosheid opnieuw te beleven en te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen.

Speltherapie kind

HOE WERKT EEN SPELTHERAPEUT?

Therapeut betekent helper. Door te kijken naar het spel, door mee te spelen, en het spel te verwoorden, kan de speltherapeut het kind helpen om problemen te verwerken en de ontwikkeling weer in evenwicht te brengen. De therapeut kan daar waar nodig is vragen stellen over het spel, aanmoedigen tot spelen, bijsturen in het spel of ruimte geven. Dit alles gebeurt altijd vanuit een open houding en acceptatie naar het kind toe om het de veiligheid te laten ervaren om zijn of haar verhaal te vertellen.

 

Een vertrouwensrelatie tussen therapeut en kind en het bieden van die veiligheid zijn voor het uitvoeren van de therapie heel belangrijk.

Therapie op basis van spelen

IN DE SPELKAMER

In een spelkamer kan een kind spelen met zand en water , verf-, knutsel-, klei- en tekenmateriaal (ongestructureerde materialen), Play Mobil (verschillende dieren, mensfiguren en andere algemene voorwerpen), poppenkastpoppen, poppenhuis, auto’s, constructiemateriaal, gezelschapsspelen, verkleedkleren.(gestructureerde materialen.) Dit maakt het bezig gaan met ‘het probleem’ vaak makkelijker en leuker.

Over het algemeen kiest het kind wat het wil doen in de spelkamer en de therapeut volgt. Het spel is het uitgangspunt, de therapeut kan het spel stimuleren, het kind uitdagen tot ander spel en verdieping brengen om tot de kern van het probleem te komen.

Ik stem de methodiek af op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Naast de ‘reguliere’ speltherapie maak ik ook gebruik van andere creatieve werkvormen, rollenspellen en specifieke methodes zoals kids’ skills en RET.  Bij kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden maak ik eventueel gebruik van de specifieke methode van Hero Books en Tree of Life.

WAT IS HET RESULTAAT?

Tijdens de spelsessies kan het kind spanning ontladen in de vorm van spel. Het kind kan zijn verhaal kwijt. De speltherapeut begeleidt het kind hierbij. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Het kind kan bijvoorbeeld door middel van speltherapie op onbewuste wijze meer inzicht krijgen in situaties. Of het kind kan zijn emoties aangaan, deze verwerken en vervolgens een plekje geven. Tijdens de spelsessie groeit de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen van het kind. Hij gelooft weer in zijn eigen kracht en is daardoor beter in staat te communiceren met zijn omgeving. Doordat het zelfvertrouwen groeit, neemt het probleemgedrag sterk af of verdwijnt zelfs helemaal.

NEEM CONTACT OPBenieuwd wat speltherapie voor jullie kind kan betekenen? Of heb je vragen? Neem dan contact met mij op!